Poruchy

PORUCHY TURBODMYCHADEL

DIAGNOSTIKA PORUCH

NEDOSTATEČNÝ
VÝKON MOTORU

ČERNÝ
DÝM

VYSOKÁ
SPOTŘEBA OLEJE

MODRÝ
DÝM

TURBO VYDÁVÁ
RUŠIVÉ ZVUKY

CYKLICKÉ RUŠIVÉ
ZVUKY TURBA

PROSAMOVÁNÍ OLEJE
NA KOMPRESOROV STRANĚ

PROSAKOVÁNÍ OLEJE
NA TURBÍNOVÉ STRANĚ

Příčina
Oprava – odstranění poruchy
Příčina

Ucpaný filtr

Oprava – odstranění poruchy

Použití nového vzduchového filtru

Příčina

Zúžení v sacím potrubí ke kompresoru

Oprava – odstranění poruchy

Odstranění zúžení, nebo obnova potrubí

Příčina

Zúžení v tlakovém potrubí vedoucí ke kolenu sacího potrubí

Oprava – odstranění poruchy

Odstranění zúžení, nebo obnova potrubí

Příčina

Zúžení v koleně sacího potrubí

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru a odstranit zúžení

Příčina

Netěsnost v sacím potrubí mezi filtrem a kolenem sacího potrubí

Oprava – odstranění poruchy

Netěsné místo utěsnit, nebo utěsnit dotáhnutím šroubů

Příčina

Netěsnost vzduchu mezi kompresorem a kolenem sacího potrubí

Oprava – odstranění poruchy

Netěsnost utěsnit, nebo utěsnit dotáhnutím šroubů

Příčina

Netěsnost vzduchu mezi kolenem sacího potrubí a hlavou válců

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru, obnovení těsnění/utáhnutí šroubů

Příčina

Zúžení v zakřivených částech výfuku

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru a odstranit zúžení

Příčina

Zúžení ve výfukové rouře nebo v tlumiči

Oprava – odstranění poruchy

Odstranění zúžení, nebo opravení poškozeného vedení, nebo tlumiče

Příčina

Únik výfukových plynů mezi hlavou valců a výfukovým potrubím

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru, obnovit těsnění /utažení šroubů

Příčina

Únik výfukových plynů mezi zakřivenými části výfukového potrubí
a vstupem do turbíny

Oprava – odstranění poruchy

Obnovit těsnění a šrouby dotáhnout podle předpisu

Příčina

Únik výfukových plynů mezi vstupem do turbíny a výfukovou
rourou/potrubím

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky od výrobce motoru a odstranit prosakovaní

Příčina

Zúžení v olejovém potrubí

Oprava – odstranění poruchy

Zúžení odstranit nebo vyměnit olejové potrubí

Příčina

Zúžení nebo ucpané větrání/odsávání klikové skříně

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru a vyčištění klikové skříně

Příčina

Ložiskové těleso turba zanesené nebo zakarbonované

Oprava – odstranění poruchy

Provést výměnu oleje, vyměnit olejový filtr, turbo zkontrolovat a opravit

Příčina

Palivový systém poškozený nebo nesprávně nastavený

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru, chybné části přenastavit
dle předepsaných hodnot

Příčina

Vačkový hřídel je přestavěný

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru a obnovit přestavěné části

Příčina

Uzavřené pístní kroužky, nebo vložky válců

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru a provést celkovou údržbu motoru

Příčina

Problém v motorové části (ventily, písty atd.)

Oprava – odstranění poruchy

Použití příručky výrobce motoru a provést celkovou údržbu motoru

Příčina

Ukládání nečistot v kole kompresoru nebo v difuzoru

Oprava – odstranění poruchy

Nechat vyčistit, popř. renovovat turbodmychadlo

Příčina

Poškozené turbodmychadlo

Oprava – odstranění poruchy

Provést analýzu turbodmychadla, popř. vyměnit výměnné díly

Příčina

Chybná funkce přepouštětícího ventilu

Oprava – odstranění poruchy

Turbo přezkoušet a popř.nastavit/opravit přepouštěcí ventil
a regulátor tlaku turba

Druhy poruch turbodmychadel

Obr. 24

Poškození hřídele turbodmychadla

Čepy hřídele poškozené kvůli zhoršení mazacích vlastností oleje (jeho znečištění) / občasného přerušení olejového filmu v ložiscích turbodmychadla (viditelné stopy odření hlavních ložisek na hřídeli turbodmychadla.

Obr. 25

Poškození hřídele turbodmychadla

Horší parametry mazání – příliš nízký tlak nebo množství oleje přiváděného do ložisek.

Obr. 26

Poškození hřídele turbodmychadla

Horší parametry mazání – příliš nízký tlak nebo množství oleje přiváděného do ložisek.

Obr. 27

Poškození hřídele turbodmychadla

Vydřené (vyleštěné) čepy hřídele kvůli poklesu mazacích vlastností oleje (např. v důsledku zředění oleje palivem, chladicí kapalinou nebo drobnými nečistotami.

28

Poškození hřídele turbodmychadla

Poškození čepu hřídele způsobené mazáním ložisek turbodmychadla znečištěným olejem (např. kovovými třískami). 

29

Poškozená kluzná plocha hlavního ložiska

Poškrábaná kluzná plocha hlavního ložiska je důsledkem znečištění oleje, např. kovovými třískami.

30

Poškození axiálního ložiska

Vydřený povrch axiálního ložiska. K poškození došlo v důsledku ucpání olejového kanálku turbodmychadla po použití elastické těsnící hmoty při napojování potrubí přivádějícího olej s turbodmychadlem.

31

Poškozená axiálního ložiska

Škrábance na kluzné ploše ložiska jsou způsobeny nečistotami, které se nacházejí v motorovém oleji.

32

Poškození axiálního ložiska

Škrábance na kluzné ploše ložiska jsou způsobeny nečistotami, které se nacházejí v motorovém oleji.

33

Mechanické poškození lopatek turbíny

Mechanické poškození lopatek turbíny způsobené nárazem tvrdého předmětu nacházejícího se ve spalinách. Viditelné úbytky materiálu v místech kontaktu lopatek s proudem spalin, které opouštějí výfukové potrubí motoru.

34

Mechanické poškození lopatek turbíny

Mechanické poškození lopatek turbíny způsobené nárazem tvrdého předmětu nacházejícího se ve spalinách. Viditelné úbytky materiálu v místech kontaktu lopatek s proudem spalin, které opouštějí výfukové potrubí motoru.

35

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Mechanické poškození náběžné hrany lopatek, způsobené kontaktem s částečkami písku nebo soli, které se nacházejí v nasávaném vzduchu.

36

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Náběžné hrany lopatek kompresoru mechanicky poškozené nárazem tvrdého cizího předmětu, který vnikl do soustavy přívodu do motoru.

37

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Náběžné hrany lopatek kompresoru mechanicky poškozené nárazem tvrdého cizího předmětu, který vnikl do soustavy vzduchu do motoru.

38

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Mechanické poškození lopatek kompresoru způsobené nárazem cizího předmětu malých rozměrů.

39

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Mechanické poškození lopatek kompresoru způsobené nárazem cizího předmětu malých rozměrů.

40

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Poškození způsobené vniknutím velkého, tvrdého cizího tělesa do soustavy přívodu vzduchu do motoru.

41

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Poškození způsobené vniknutím velkého , tvrdého cizího tělesa do soustavy přívodu vzduchu do motoru.

Zajímá Vás, jak fungují TURBODMYCHADLA

Přečtěte si článek, který odpovídá na mnoho otázek a detailně popisuje nejen fungování a princip turba.