Poruchy turbodmychadel

Diagnostika poruch

  NEDOSTATEČNÝ VÝKON MOTORU
    ČERNÝ DÝM
      VYSOKÁ SPOTŘEBA OLEJE
        MODRÝ DÝM
          TURBO VYDÁVÁ RUŠIVÉ ZVUKY
            CYKLICKÉ RUŠIVÉ ZVUKY TURBA
              PROSAMOVÁNÍ OLEJE NA KOMPRESOROV STRANĚ
                PROSAKOVÁNÍ OLEJE NA TURBÍNOVÉ STRANĚ
PŘÍČINA OPRAVA - Odstranění poruchy
      Ucpaný filtr Použití nového vzduchového filtru
    Zúžení v sacím potrubí ke kompresoru Odstranění zúžení, nebo obnova potrubí
          Zúžení v tlakovém potrubí vedoucí ke kolenu sacího potrubí Odstranění zúžení, nebo obnova potrubí
          Zúžení v koleně sacího potrubí Použití příručky výrobce motoru a odstranit zúžení
              Netěsnost v sacím potrubí mezi filtrem a kolenem sacího potrubí Netěsné místo utěsnit, nebo utěsnit dotáhnutím šroubů
      Netěsnost vzduchu mezi kompresorem a kolenem sacího potrubí Netěsnost utěsnit, nebo utěsnit dotáhnutím šroubů
      Netěsnost vzduchu mezi kolenem sacího potrubí a hlavou válců Použití příručky výrobce motoru, obnovení těsnění/utáhnutí šroubů
    Zúžení v zakřivených částech výfuku Použití příručky výrobce motoru a odstranit zúžení
          Zúžení ve výfukové rouře nebo v tlumiči Odstranění zúžení, nebo opravení poškozeného vedení, nebo tlumiče
        Únik výfukových plynů mezi hlavou valců a výfukovým potrubím Použití příručky výrobce motoru, obnovit těsnění /utažení šroubů
        Únik výfukových plynů mezi zakřivenými části výfukového potrubí a vstupem do turbíny Obnovit těsnění a šrouby dotáhnout podle předpisu
              Únik výfukových plynů mezi vstupem do turbíny a výfukovou rourou/potrubím Použití příručky od výrobce motoru a odstranit prosakovaní
        Zúžení v olejovém potrubí Zúžení odstranit nebo vyměnit olejové potrubí
        Zúžení nebo ucpané větrání/odsávání klikové skříně Použití příručky výrobce motoru a vyčištění klikové skříně
        Ložiskové těleso turba zanesené nebo zakarbonované Provést výměnu oleje, vyměnit olejový filtr, turbo zkontrolovat a opravit
            Palivový systém poškozený nebo nesprávně nastavený Použití příručky výrobce motoru, chybné části přenastavit dle předepsaných hodnot
            Vačkový hřídel je přestavěný Použití příručky výrobce motoru a obnovit přestavěné části
    Uzavřené pístní kroužky, nebo vložky válců Použití příručky výrobce motoru a provést celkovou údržbu motoru
    Problém v motorové části (ventily, písty atd.) Použití příručky výrobce motoru a provést celkovou údržbu motoru
    Ukládání nečistot v kole kompresoru nebo v difuzoru Nechat vyčistit, popř. renovovat turbodmychadlo
  Poškozené turbodmychadlo Provést analýzu turbodmychadla, popř. vyměnit výměnné díly
              Chybná funkce přepouštětícího ventilu Turbo přezkoušet a popř.nastavit/opravit přepouštěcí ventil a regulátor tlaku turba

 

Druhy poruch turbodmychadel

Poškození hřídele turbodmychadla

Čepy hřídele poškozené kvůli zhoršení mazacích vlastností oleje (jeho znečištění) / občasného přerušení olejového filmu v ložiscích turbodmychadla (viditelné stopy odření hlavních ložisek na hřídeli turbodmychadla

Poškození hřídele turbodmychadla

Horší parametry mazání - příliš nízký tlak nebo množství oleje přiváděného do ložisek

Poškození hřídele turbodmychadla

Horší parametry mazání - příliš nízký tlak nebo množství oleje přiváděného do ložisek

Poškození hřídele turbodmychadla

Vydřené (vyleštěné) čepy hřídele kvůli poklesu mazacích vlastností oleje (např. v důsledku zředění oleje palivem, chladicí kapalinou nebo drobnými nečistotami

Poškození hřídele turbodmychadla

Poškození čepu hřídele způsobené mazáním ložisek turbodmychadla znečištěným olejem (např. kovovými třískami).

Poškozená kluzná plocha hlavního ložiska

Poškrábaná kluzná plocha hlavního ložiska je důsledkem znečištění oleje, např. kovovými třískami.

Poškození axiálního ložiska

Vydřený povrch axiálního ložiska. K poškození došlo v důsledku ucpání olejového kanálku turbodmychadla po použití elastické těsnící hmoty při napojování potrubí přivádějícího olej s turbodmychadlem

Poškození axiálního ložiska

Škrábance na kluzné ploše ložiska jsou způsobeny nečistotami, které se nacházejí v motorovém oleji.

Poškození axiálního ložiska

Škrábance na kluzné ploše ložiska jsou způsobeny nečistotami, které se nacházejí v motorovém oleji.

Mechanické poškození lopatek turbíny

Mechanické poškození lopatek turbíny způsobené nárazem tvrdého předmětu nacházejícího se ve spalinách. Viditelné úbytky materiálu v místech kontaktu lopatek s proudem spalin, které opouštějí výfukové potrubí motoru.

Mechanické poškození lopatek turbíny

Mechanické poškození lopatek turbíny způsobené nárazem tvrdého předmětu nacházejícího se ve spalinách. Viditelné úbytky materiálu v místech kontaktu lopatek s proudem spalin, které opouštějí výfukové potrubí motoru.

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Mechanické poškození náběžné hrany lopatek, způsobené kontaktem s částečkami písku nebo soli, které se nacházejí v nasávaném vzduchu.

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Náběžné hrany lopatek kompresoru mechanicky poškozené nárazem tvrdého cizího předmětu, který vnikl do soustavy přívodu vzduchu do motoru

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Náběžné hrany lopatek kompresoru mechanicky poškozené nárazem tvrdého cizího předmětu, který vnikl do soustavy přívodu vzduchu do motoru.

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Mechanické poškození lopatek kompresoru způsobené nárazem cizího předmětu malých rozměrů.

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Mechanické poškození lopatek kompresoru způsobené nárazem cizího předmětu malých rozměrů.

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Poškození způsobené vniknutím velkého, tvrdého cizího tělesa do soustavy přívodu vzduchu do motoru.

Mechanické poškození lopatek kompresoru

Poškození způsobené vniknutím velkého, tvrdého cizího tělesa do soustavy přívodu vzduchu do motoru.

 

Zajímá Vás, jak fungují turbodmychadla? Přečtěte si článek, který odpovídá na mnoho otázek a detailně popisuje nejen fungování a princip turba.