Turbodmychadlo

Torbodmychadlo

Konstrukce turbodmychadla

je sestava statorových skříní, ve které je na speciálních ložiskách uloženo na společném hřídeli kolo turbíny, poháněné výfukovými plyny z motoru a kolo kompresoru, které vytváří přetlak vzduchu do plnícího potrubí motoru. Jedním ze základních způsobů regulace turbodmychadla je odpouštění výfukových plynů před turbínou. Vzestupný trend přeplňovaných motorů je způsoben snahou výrobců, docílit mimo jiné i maximální pružnosti a akceleraceschopnosti motoru. Hlavním nástrojem pro docílení těchto parametrů je regulované turbodmychadlo.

Životnost turbodmychadla

je závislá na přesné a pečlivé výrobě všech částí, včetně stoprocentního dynamického vyvážení kola kompresoru a hřídele s kolem turbíny. Z důvodu vysokých obvodových rychlostí (až 200 000 ot/min), vzniká největší opotřebení na radiálních ložiskách a následně dochází k poškození těsnících ucpávkových kroužků.

Zabezpečení optimálních provozních podmínek turbodmychadla

Při zabezpečení optimálních provozních podmínek, hlavně čistoty mazacího oleje úvádí výrobce životnost ložisek turbodmychadla až 6 000 motohodin. Skutečnost je ale taková, že k prolínání oleje do plnícího potrubí přes turbodmychadlo dochází zhruba již po ujetí 150 000 kilometrů. Při tomto zjištění je bezpodmínečně nutné provést generální opravu turbodmychadla výměnnou opravárenské sady, tzn. nová ložiska a ucpávkové kroužky. Pro tento způsob opravy nabízí TurboCar všem zákazníkům ty nejlepší ceny.

Funkce turbodmychadla

Funkce turbodmychadla

Spolehlivost

Při dodržování správných provozních podmínek, to znamená čistý protékající olej v turbodmychadle, dále předpoklad ne příliš horkých výfukových plynů - jsou turbodmychadla velice spolehlivé. Správné zacházení je tedy velmi důležité. Po rychlé jízdě (resp. jízdě na vysoký výkon) se musí motor před vypnutím nechat běžet ještě zhruba 2 minuty na volnoběh a umožnit tak dochlazení turbodmychadla. Pokud se to neudělá a motor se vypne, olej přestane cirkulovat a zůstane v přehřátém turbodmychadle, kde může dojít k jeho přepálení. Přepálený olej potom může ucpat svůj přívod a způsobit tak poškození turbodmychadla. Turbodieselové motory nejsou k tomuto tak náchylné, protože teplota jejich výfukových plynů je nižší než u benzinových motorů.